นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นำเสนอพื้นที่เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม

วันนี้ (5ก.พ.61) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่นำเสนอพื้นที่เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ของนางพัดชา คงพริ้ว ภายมต้การดูแลขอฝศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลยชุมชนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด  ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2561 

นางพัดชา คงพริ้ว เกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรผสมผสาน เดิมมีพื้นที่ทำนา 14 ไร่ แต่ประสบปัญหาน้ำเค็มเข้าถึง ทำให้ผลผลิตน้อย จึงเลิกทำนา ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้บริหารจัดการน้ำ โดยการ ดักน้ำจืด ดุลน้ำกร่อย ดันน้ำเค็ม  จนทำให้สามารถมีน้ำไว้อุปโภคและบริโภค ปัจจุบันทำการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงกุ้ง ปลูกกล้วย ผักสวนครัว มีรายได้ทุกวัน ประมาณวันละ 500-1,000 บาท. นอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ตราด ยังได้ส่งเสริม การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดการ ใช้สารเคมีให้กับเกษตรกรและพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/02/2018