วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

การประชุมได้มีการหารือในประเด็น เรื่องโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ แนวทางการประกวดแปลงใหญ่ แนวทางการดำเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลง สินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย โครงการเพิ่มน้ำต้นทุน และสถานการณ์และมาตรการในการรับมือภัยแล้ง

  • 87552217_1469082069936417_6618512339341672448_n.jpg
  • 88052705_1469082313269726_3663287712540000256_n.jpg
  • 88099504_1469082329936391_2808125870974173184_n.jpg
  • 88177424_1469082236603067_6855540645126209536_n.jpg
  • 88237720_1469082089936415_4814473706761879552_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020