นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

 • IMG_2257.JPG
 • IMG_2270.JPG
 • IMG_2278.JPG
 • IMG_2290.JPG
 • IMG_2320.JPG
 • IMG_2317.JPG
 • IMG_2325.JPG
 • IMG_2354.JPG
 • IMG_2325.JPG
 • IMG_2330.JPG
 • IMG_2340.JPG
 • IMG_2326.JPG
 • IMG_2341.JPG
 • IMG_2343.JPG
 • IMG_2322.JPG
 • IMG_2330.JPG
 • IMG_2301.JPG
 • IMG_2309.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2017