วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คัดเลือกเกษตรกร/สถาบัน ที่มีความเหมาะสมใน 36 สาขา/ประเภท ได้แก่

1. การคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น จำนวน 16 สาขา/ประเภท

2. การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 13 ประเภท

3. การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 7 ประเภท ทั้งนี้ เกษตรกร/สถาบันใดที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

  • 84177570_1480427455468545_8546438328617009152_o.jpg
  • 89942845_1480427382135219_3609249842771001344_o.jpg
  • 90006899_1480427308801893_6994552394147168256_o.jpg
  • 90026093_1480427295468561_3225259133485711360_o.jpg
  • 90503783_1480427358801888_8762363905298137088_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020