เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานาเกลือและปัญหาด้านประมง รวมทั้งความคืบหน้าโครงการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมพบปะกลุ่มชาวนาเกลือ และชาวประมงในพื้นที่ กว่า 100 คน โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาเกลือทะเล
................
(26 ธันวาคม 2562) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานาเกลือและปัญหาด้านประมง รวมทั้งความคืบหน้าโครงการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมพบปะกลุ่มชาวนาเกลือ และชาวประมงในพื้นที่ กว่า 100 คน โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สรุปประเด็น
1. ขอให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ณ ที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนแล้ว 492 ราย พื้นที่ 766 แปลง จำนวน 19,000 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
2. ได้สั่งการให้ ธกส. ดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2563/2564 คาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3. ขอให้เกษตรกรร่วมโครงการทะเลสะอาดปราศจากขยะ (sea zero waste) เพื่อรักษาให้ทะเลไทยสะอาด

  • 80356748_849875985447597_6758312683012882432_o.jpg
  • 80365023_849876382114224_5574270150321897472_o.jpg
  • 80402577_849878132114049_2218454817175502848_o.jpg
  • 80521464_849876128780916_3333320935854833664_o.jpg
  • 80654774_849876932114169_3028449575770783744_o.jpg
  • 80676808_849877095447486_7383638893150601216_o.jpg
  • 80693266_849876752114187_6656743020064407552_o.jpg
  • 80761108_849877442114118_497890445951500288_o.jpg
  • 80806577_849877638780765_1898743773853122560_o.jpg
  • 81727508_849875528780976_1313894349125189632_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/12/2019