เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conference เพื่อเตรียมความพร้อมและรับข้อสั่งการ จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงฯ ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19

  • 90611438_1485089545002336_557506254172323840_o.jpg
  • 90624895_1485089441669013_6136587721348481024_o.jpg
  • 90759691_1485089645002326_33910695242235904_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020