เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด พื้นที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด พื้นที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

  • 81449613_860984611003401_8433277979160739840_o.jpg
  • 81530196_860984841003378_1906441763996827648_o.jpg
  • 82038279_860984451003417_7882031330584690688_o.jpg
  • 82128309_860984521003410_4243171317555134464_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020