วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชมแปลงปลูกข้าวโพด และร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนำร่อง พร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ และพบปะกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ 5 เสือ ให้การต้อนรับ ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,061 ราย 41,539 ไร่ ขึ้นทะเบียนแล้ว 13,297 ไร่ มีเกษตรกรขอรับสินเชื่อจำนวน 1,092 ราย จำนวน 10,516 ไร่ ผ่านการพิจารณาแล้วกว่า 450 ราย มีตลาดและจุดรับซื้อ 14 จุด ราคารับซื้อที่ 7.40 บาท/กิโลกรัม ที่ความชื้น 25.1-26% เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตจะมีตลาดและจุดรับซื้อแน่นอน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562)

 • 49114034_625098397925358_6652680968844869632_o.jpg
 • 49411183_625098311258700_5161186341890818048_o.jpg
 • 49536046_625098404592024_3984156009030483968_o.jpg
 • 49571276_625098467925351_7173019993376817152_o.jpg
 • 49575712_625098754591989_6765447813397479424_o.jpg
 • 49608089_625098324592032_4028869225626992640_o.jpg
 • 49609778_625098841258647_6016786648077959168_o.jpg
 • 49616291_625098534592011_7815165351280246784_o.jpg
 • 49660008_625098817925316_4621541237499887616_o.jpg
 • 49711489_625099171258614_3893042495503728640_o.jpg
 • 49714031_625099141258617_372137892333486080_o.jpg
 • 49745774_625099007925297_4738365013671018496_o.jpg
 • 49748499_625098831258648_3120862956854706176_o.jpg
 • 49796406_625098504592014_3613721462071885824_o.jpg
 • 49841150_625098411258690_5053871185226366976_o.jpg
 • 49848345_625098994591965_1821272888934662144_o.jpg
 • 49855592_625098757925322_6876964865416626176_o.jpg
 • 49895795_625098737925324_2155814411380457472_o.jpg
 • 49897245_625099271258604_2339586363940143104_o.jpg
 • 49914586_625098921258639_2774325260038701056_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019