สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์โมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์โมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

  • 67687589_744656225969574_3760152810046357504_n.jpg
  • 67691218_744656122636251_818577434692550656_n.jpg
  • 67707304_744656145969582_3884202271692554240_n.jpg
  • 68322608_744655969302933_6917504761075859456_n.jpg
  • 68416446_744655772636286_2309068302019723264_n.jpg
  • 68582579_744655929302937_1000357471614664704_n.jpg
  • 68822491_744656339302896_8182097498437844992_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019