ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนหารือแนวทางการบริหารงานร่วมกัน เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" โดยมีคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  • 50531561_633615257073672_629155804842295296_n.jpg
  • 50574126_633615620406969_5727434258964807680_n.jpg
  • 50709925_633615420406989_2393499971715334144_n.jpg
  • 50713222_633615237073674_5845057809586061312_n.jpg
  • 50745383_633615290407002_2840132568559386624_n.jpg
  • 51100875_633616137073584_6588513770895572992_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019