วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และจุดรับเสด็จสวนป่าวังจันทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และจุดรับเสด็จสวนป่าวังจันทร์

  • 73100093_1341939859317306_8600818696258060288_n.jpg
  • 73186050_1341939765983982_4652342342060081152_n.jpg
  • 75282394_1341939802650645_2287350121282666496_n.jpg
  • 76608786_1341939742650651_5125230735409545216_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019