วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนให้ใช้ โอกาสอันดีในครั้งนี้ เข้าศึกษาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการเกษตร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศแล้วนำมาพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวไกลไปยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 56675174_1187341781443782_5201352236092882944_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019