วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย

  • 129075875_666528240683405_718079592885692282_o.jpg
  • 129634037_666527987350097_5224325985617841642_o.jpg
  • 129837135_666528320683397_4809953819094206925_o.jpg
  • 129952542_666527950683434_7781518990036395396_o.jpg
  • 129954839_666528030683426_5747806062277067445_o.jpg
  • 130221787_666527917350104_4268199164083337905_o.jpg
  • 130268401_666528197350076_3317225507594248697_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X