นายสมชาย ชาญรณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

5 พ.ค.2560 นายสมชาย ชาญรณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย  1) การปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) 2)นิทรรศการเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดสมุทรสาคร และการควบคุมศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน 3) กิจกรรมการผลิตแตนเบียนบราคอนควบคุมหนอนหัวดำ โดยเกษตรกรและชุมชน๔)สาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว และสาธิตการใช้ Drone พ่นสารเคมี ๕)เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันกำจัดหนอนหัวดำของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 800 คน

 • DSC_6628.JPG
 • DSC_6630.JPG
 • DSC_6645.JPG
 • DSC_6619.JPG
 • DSC_6621.JPG
 • DSC_6635.JPG
 • DSC_6617.JPG
 • DSC_6655.JPG
 • DSC_6657.JPG
 • DSC_6659.JPG
 • DSC_6664.JPG
 • DSC_6672.JPG
 • DSC_6712.JPG
 • DSC_6673.JPG
 • DSC_6685.JPG
 • DSC_6708.JPG
 • DSC_6719.JPG
 • DSC_6724.JPG
 • DSC_6726.JPG
 • DSC_6741.JPG
 • DSC_6749.JPG
 • DSC_6756.JPG
 • DSC_6769.JPG
 • DSC_6782.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2017