นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรอำเภอพนมสารคาม และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรอำเภอพนมสารคาม และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำหรับการเยี่ยมชมผลงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผัก) ของตำบลหนองยาว และวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟาง ตำบลบ้านซ่อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • IMG_6693.JPG
  • IMG_6705.JPG
  • IMG_6707.JPG
  • IMG_6700.JPG
  • IMG_6705.JPG
  • IMG_6707.JPG
  • IMG_6694.JPG
  • IMG_6711.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/02/2018