นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน Agri Forum 2018 “The Power of Agri Innovation” กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน Agri Forum 2018 “The Power of Agri Innovation” กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนความร่วมมือในการนำเกษตรกรและวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงานเพื่อให้เกษตรกรเห็นทิศทางเกษตร 4.0 และวางแผนการทำการเกษตรได้ในอนาคต โดยงานดังกล่าวจะจัดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 6

  • IMG_2588.JPG
  • IMG_2605.JPG
  • IMG_2547.jpg
  • IMG_2591.JPG
  • IMG_2606.JPG
  • IMG_2540.JPG
  • IMG_2562.JPG
  • IMG_2570.JPG
  • IMG_2590.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/06/2018