วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าร่วมจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ที่ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าร่วมจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ที่ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 74161761_1356698314508127_2654178313051832320_o.jpg
  • 74288740_1356698141174811_6289771307668078592_o.jpg
  • 74883034_1356698451174780_5599538254673084416_o.jpg
  • 75341013_1356698354508123_2664324262755565568_o.jpg
  • 75418897_1356698524508106_5555016327330004992_o.jpg
  • 76686022_1356698337841458_8958454992293855232_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/11/2019