นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสีมการเกษตร ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสีมการเกษตร ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 600 ราย ซึ่งภายในงานมีคลินิกเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการและให้คำแนะนำความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เช่น คลินิกกฎหมาย คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม เป็นต้น

 • DSC_2389.JPG
 • DSC_2370.JPG
 • DSC_2371.JPG
 • DSC_2382.JPG
 • DSC_2420.JPG
 • DSC_2394.JPG
 • DSC_2450.JPG
 • DSC_2457.JPG
 • DSC_2474.JPG
 • DSC_2433.JPG
 • DSC_2401.JPG
 • DSC_2403.JPG
 • DSC_2405.JPG
 • DSC_2462.JPG
 • DSC_2483.JPG
 • DSC_2487.JPG
 • DSC_2492.JPG
 • DSC_2495.JPG
 • DSC_2516.JPG
 • DSC_2525.JPG
 • DSC_2532.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/07/2017