เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดย เป็นแปลงนำร่องในการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) เป็นแปลงผสมผสาน ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ \"การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร\" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาช่วยปรับระบบส่งเสริมการเกษตรและมาวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

วันนี้ (19 เม.ย 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดย เป็นแปลงนำร่องในการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) เป็นแปลงผสมผสาน ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาช่วยปรับระบบส่งเสริมการเกษตรและมาวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ แปลงใหญ่ผัก บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งก่อนการรวมเป็นแปลงใหญ่ และส่งผลผลิตไปยังห้างเทสโก้ โลตัส สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรได้ เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 73,343 บาท/ครัวเรือน ซึ่งแปลงใหญ่ผัก ผลิตสินค้า 9 ชนิด ส่งบริษัท เทสโก้ โลตัส 58 สาขา 14 จังหวัดภาคใต้

  • 57267785_1192550654256228_7288393883078098944_n.jpg
  • 57336128_1192550687589558_7771265292251955200_n.jpg
  • 57338869_1192550740922886_1896488301842399232_n.jpg
  • 57484786_1192550860922874_7771205690990788608_n.jpg
  • 57870525_1192550877589539_7237189596507799552_n.jpg
  • 57908928_1192550627589564_5027831717633720320_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019