นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในหัวข้อการส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ( future doae )

เสริมความรู้ด้านการส่งออก ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรคนรุ่นใหม่ ( future doae )
***************
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในหัวข้อการส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ( future doae ) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. ซึ่งการส่งออกเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าการส่งออกที่สูง มีสินค้าหลายประเภททั้ง ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ที่มีศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าส่งออก หลากหลายประเภทมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ เกิดแรงบันดาลใจในการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร เข้าไปส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ต่อไป

  • IMG_3215.JPG
  • IMG_3230.JPG
  • IMG_3238.JPG
  • IMG_3286.JPG
  • IMG_3291.JPG
  • IMG_3300.JPG
  • IMG_3316.JPG
  • IMG_3318.JPG
  • IMG_3320.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/09/2018