วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) พร้อมด้วย พล.ต. รภิต ประทุมชัย ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13,14,17,22,23,26,38, 45 ผู้แทนทหารเรือ และทหารอากาศ ณ ห้องประชุม สม. ชั้น 3 ภายในศาลาว่าการกลาโหม

เตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) พร้อมด้วย พล.ต. รภิต ประทุมชัย ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13,14,17,22,23,26,38, 45 ผู้แทนทหารเรือ และทหารอากาศ ณ ห้องประชุม สม. ชั้น 3 ภายในศาลาว่าการกลาโหม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเครื่องโครงการในระดับพื่นที่ กำหนดจุดนำร่อง 10 จุด ๆ 20-30 รายใน 6 เขตพื้นที่ ร่วมกับมณฑลทหารบก และสสก.ที่ 1 – 6 และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร

  • 64806289_1237219973122629_2300885431543136256_n.jpg
  • 64929408_1237219983122628_2277266036287864832_n.jpg
  • 65001962_1237219989789294_5612449549135118336_n.jpg
  • 65078748_1237220089789284_2213057409084030976_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019