ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ และมอบประกาศษณียบัตรแก่ Young Smart Farmer ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 100 คน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

  • DSC_3611.jpg
  • DSC_3614.jpg
  • DSC_3616.jpg
  • DSC_3746.jpg
  • DSC_3750.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 07/08/2018