นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ณ คลองดำเนินสะดวก

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ณ คลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียง โดยแปลงใหญ่มะพร้าว สวนเกษตรคลองโรงหมู มีสมาชิกจำนวน 30 ราย พื้นที่ 371 ไร่ ถือเป็นหนึ่งในจุดแวะพักของเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้ ที่ในอนาคตจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินชมสวน ลองลิ้มชิมรสน้ำมะพร้าวสดๆ จากต้นที่ได้รับรองมาตราฐาน GAP

 • DSC_2606.jpg
 • DSC_2613.jpg
 • DSC_2633.jpg
 • DSC_2645.jpg
 • DSC_2661.jpg
 • DSC_2680.jpg
 • DSC_2766.jpg
 • DSC_2772.jpg
 • DSC_2807.jpg
 • DSC_2814.jpg
 • DSC_2586.jpg
 • DSC_2793.jpg
 • DSC_2802.jpg
 • DSC_2713.jpg
 • DSC_2716.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/07/2018