นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยเอ๋ย...ดอนคา จ.ราชบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยเอ๋ย...ดอนคา จ.ราชบุรี 
"ดอนคามีดีให้มาดู สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน ก่อรายได้อย่างยั่งยืน
พบกับน้องแซนด์ หนุ่มน้อยลูกหลานเกษตรกรประมง จบอเมริกาผู้จุดประกายท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีคนดอนคา
แปลงมะม่วงอินทรีย์ลุงจรัญ แปลงชมพู่ตันเตี้ย ผลผลิตพรีเมี่ยม ล่องเรือชมสวน ผสมดินปลูกดาวเรือง

 • DSC_9304.JPG
 • DSC_9305.JPG
 • DSC_9321.JPG
 • DSC_9322.JPG
 • DSC_9340.JPG
 • DSC_9355.JPG
 • DSC_9351.JPG
 • DSC_9354.JPG
 • DSC_9359.JPG
 • DSC_9381.JPG
 • DSC_9395.JPG
 • DSC_9397.JPG
 • DSC_9402.JPG
 • DSC_9390.JPG
 • DSC_9392.JPG
 • DSC_9403.JPG
 • DSC_9424.JPG
 • DSC_9432.JPG
 • DSC_9441.JPG
 • DSC_9458.JPG
 • DSC_9461.JPG
 • DSC_9463.JPG
 • DSC_9468.JPG
 • DSC_9470.JPG
 • DSC_9472.JPG
 • DSC_9474.JPG
 • DSC_9477.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/06/2017