ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะฯ ลงพื้นตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ นางชะม่าย ทิศทะษะ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายถกล แซมหิรัญ นายอำเภอชำนิ พร้อมด้วยนายพลวัฒน์ โพเทพา รักษาการเกษตรอำเภอชำนิ คณะเจ้าหน้าที่ฯ และสมาชิกศูนยฯ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และนำชมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การปลูกผัก ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงสุกร ไก่ นกกระทา ปลา กบ ฯลฯ 
          ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชำนิ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ส่วนราชการในพื้นที่ เข้ามาจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป

  • 85440.jpg
  • 85442.jpg
  • 85443.jpg
  • 85472.jpg
  • 85473.jpg
  • 85474.jpg
  • 85477.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/05/2018