วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าและมีตลาดส่งออกที่แน่นอน ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต

  • 69005556_1286621151515844_3312672494032257024_n.jpg
  • 69229135_1286620624849230_8750278039125884928_n.jpg
  • 69267311_1286620698182556_7051151842541043712_n.jpg
  • 69344932_1286620748182551_7298662415443427328_n.jpg
  • 69404716_1286620608182565_8407901675993432064_n.jpg
  • 69679699_1286620648182561_8824746694659801088_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019