นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

  • DSC_3756.jpg
  • DSC_3785.jpg
  • DSC_3784.jpg
  • DSC_3927.jpg
  • DSC_3963.jpg
  • DSC_4156.jpg
  • DSC_4145.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/09/2018