นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2560 ) นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่และ ศดปช. ที่มีศักยภาพ ให้สามารถก้าวสู่การบริหารจัดการแบบธุรกิจชุมชนด้านการให้บริการด้านดินและปุ๋ยที่ประสบความสำเร็จ ถูกต้องตามกฎหมาย มีความสมดุลและยั่งยืน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย สามารถแข่งขันได้ รวมถึงสร้าง ศดปช. ต้นแบบให้เป็นเกษตรกรผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ยังได้มอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแก่จังหวัดที่มีผลงานการขับเคลื่อน ศดปช. ดีเด่นระดับเขต 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สระบุรี สระแก้ว ร้อยเอ็ด นราธิวาส ลำปาง ศรีสะเกษ กระบี่ และพิจิตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อน ศดปช. ต่อไป ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

 • IMG_0830.JPG
 • IMG_0834.JPG
 • IMG_0857.JPG
 • IMG_0864.JPG
 • IMG_0872.JPG
 • IMG_0884.JPG
 • IMG_0887.JPG
 • IMG_0898.JPG
 • IMG_0924.JPG
 • IMG_0947.JPG
 • IMG_0955.JPG
 • IMG_0958.JPG
 • IMG_0962.JPG
 • IMG_0964.JPG
 • IMG_0969.JPG
 • IMG_0972.JPG
 • IMG_0975.JPG
 • IMG_0977.JPG
 • IMG_0980.JPG
 • IMG_0844.JPG
 • IMG_0879.JPG
 • IMG_0880.JPG
 • IMG_0895.JPG
 • IMG_0995.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/11/2017

 X