วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในหัวข้อ \"การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง\" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

  • 68803693_1283694838475142_49685002018881536_n.jpg
  • 68897330_1283710908473535_6084323050302472192_n.jpg
  • 69476270_1283694915141801_3489493561714409472_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019