วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์สด รายการ Biz Power ทางช่อง Nation TV ในประเด็น “ยุวเกษตรกร” พร้อมพูดถึงงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมภายในงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์สด รายการ Biz Power ทางช่อง Nation TV ในประเด็น “ยุวเกษตรกร” พร้อมพูดถึงงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมภายในงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ อ.เมือง จ.นครนายก

  • 66720859_1254745401370086_8483294587014610944_n.jpg
  • 66815967_1254745458036747_1275759806950408192_n.jpg
  • 67146902_1254745328036760_5321485971760349184_n.jpg
  • 67173201_1254745351370091_3479197116356624384_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019