วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการทำประกันภัยพืชผล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดกลังฤดูทำนาและรับมอบซอฟต์แวร์จากสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 47396381_603952970039901_6132165300897972224_o.jpg
  • 47422997_603952986706566_5042201939471761408_o.jpg
  • 47471622_603953066706558_845075437288685568_o.jpg
  • 47503995_603952853373246_8532069846240722944_o.jpg
  • 47572132_603952913373240_602650724140056576_o.jpg
  • 47573251_603952873373244_8022487142099845120_o.jpg
  • 47576263_603953056706559_7506530440203730944_o.jpg
  • 47680358_603952836706581_7254716567768793088_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2018