วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ ‘ทะเบียนเกษตรกร’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ ‘ทะเบียนเกษตรกร’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
นอกจากนี้ รองอธิบดียังได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยที่ขณะนี้กำลังขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการใกล้เข้ามาของสังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรในการทดแทนแรงงานที่ขาดหาย ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้มากขึ้น ไปจนถึงการทำการเกษตรแม่นยำ หรือ Precision Farming ซึ่งเป็นการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีในการคำนวนผลในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปได้พร้อมๆ กัน

  • 74171302_1336124346565524_369510300061270016_o.jpg
  • 74701685_1336124366565522_1199845332280672256_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019