นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (อธส.) และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (รธส.) ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของสมาคมการเกษตรเยอรมันนี (German Agricultural Society : DLG)

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (อธส.) และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (รธส.) ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของสมาคมการเกษตรเยอรมันนี (German Agricultural Society : DLG) ในการนี้นางดาเรศร์ได้บรรยายโครงการนำร่องการทำเกษตรแม่นยำ (precision farming) ซึ่งใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในการวาดแปลง และใช้ระบบเซนเซอร์ในการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อการเพาะปลูก โดยจะเริ่มต้นจากการปลูกข้าวโพด ที่ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ Young Smart Farmer (YSF) Smart Farmer (SF) และแปลงใหญ่ ผลการหารือร่วมกันในครั้งนี้ DLG สนใจและเสนอความร่วมมือในการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ YSF และ SF กับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย

สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธส. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รธส. และคณะ เดินทางไปร่วมงาน Agritechnica 2017 ที่เยอรมันนี และ อธส. ได้บรรยายใน Agri Machinery International Conference และหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนา Smart Agriculture ของไทย เมื่อวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2560

 • IMG_5237.JPG
 • IMG_5258.JPG
 • IMG_5263.JPG
 • IMG_5225.JPG
 • IMG_5239.JPG
 • IMG_5242.JPG
 • IMG_5220.JPG
 • IMG_5229.JPG
 • IMG_5230.JPG
 • IMG_5223.JPG
 • IMG_5232.JPG
 • IMG_5309.jpg
 • IMG_5243.JPG
 • IMG_5265.jpg
 • IMG_5268.jpg
 • IMG_5246.JPG
 • IMG_5247.JPG
 • IMG_5249.JPG
 • IMG_5250.JPG
 • IMG_5251.JPG
 • IMG_5253.JPG
 • IMG_5229.JPG
 • IMG_5278.jpg
 • IMG_5282.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/01/2018