วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  • 81484880_862444554190740_3057930991499739136_o.jpg
  • 81572611_862444034190792_722287188493991936_o.jpg
  • 81713226_862444080857454_2587916734430183424_o.jpg
  • 81727530_862444090857453_442879448262377472_o.jpg
  • 82119537_862444304190765_4848038773100904448_o.jpg
  • 82154868_862444367524092_837627109298929664_o.jpg
  • 82173184_862444227524106_3239763328238616576_o.jpg
  • 82179014_862444240857438_1940815263440044032_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020