ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

“เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ 1
“เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ 1
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (conference)
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (conference)
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร \"การเป็นข้าราชการที่ดี\" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ  โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร \"การเป็นข้าราชการที่ดี\" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุม วิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุม วิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมอบโล่ห์ เงินรางวัล และของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง นายสิทธา สุขกันท์ และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ราย
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมอบโล่ห์ เงินรางวัล และของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง นายสิทธา สุขกันท์ และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ราย
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน \"กีฬาสัมพันธ์ 64\" ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน \"กีฬาสัมพันธ์ 64\" ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรตำบลเหมืองใหม่ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรตำบลเหมืองใหม่ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง