รายการสารคดีความรู้ทางการเกษตรที่นำเสนอต้นแบบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา Smart Product เชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ที่เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร อำนวยการผลิต
ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.30 น.
ในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ ทางช่อง MCOT HD

Update Date : บันทึกเมื่อ :