รายละเอียดไฟล์

  1. เป็นไฟล์ .rar ต้องใช้โปรแกรม Winrar ในการแตกไฟล์
  2. ประกอบด้วยไฟล์ท่ต้องใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Adobe Photoshop และไฟล์รูปภาพ JPEG , Tiff สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องกา

Update Date : บันทึกเมื่อ :