สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแกนนำเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแกนนำเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร (โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 230 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน
 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/05/2560