การประชุม web conference สร้างการรับรู้งานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล Web Conference“สร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ 6/2560 โดยมีพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560