ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(เสนอร่างระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/02/2563