สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Young Smart Farmer  ประชาสมพันธ์และเปิดตลาด โดยมี นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน  ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและขึ้นเวทีพูดคุยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ  central plaza จังหวัดขอนแก่น  

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560