เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานฯ

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2560 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร /การดำเนินงานของหน่วยงาน 
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
เเละมีการมอบเมล่อนที่ปลูกโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
มอบให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 31/03/2560