กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมเกษตร

 

         วันเสาร์ที่ 29 เม.ย.60  เวลา 06.30 น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร นำ จนท.เกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ นายอำเภอป่าติ้ว รวมทั้งชาวปั่นจากเครือข่ายต่างๆ จัดปั่นจักรยานเยี่ยมเกษตร "Bike for Farmer"  ระยะทาง 25 ก.ม. เพื่อส่งเสริมให้ จนท.ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเยี่ยมเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 29/04/2560