ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 10/10/2562