ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี 2563