กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ขอความอนุเคราะห์ นำข่าวเรื่องงานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ขอความอนุเคราะห์ นำข่าวเรื่องงานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.plan.doae.go.th/project/News/view.asp?ID=342

Update Date : วันที่ข่าว : 30/09/2562