สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองร่วมงานวันรณรงค์การปล่อยแตนเบียนหนอนกออ้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืข อำเภอน้ำพอง และเทศบาลตำบลม่วงหวาน ร่วมจัดงานวันรณรงค์การปล่อยแตนเบียนหนอนกออ้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงปัจจัยการผลิต  เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตอ้อย การป้องกันกำจัดศัตรู้อ้อยโดยใช้แตนเบียน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 300 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ เป็นประธาน และว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน จ.ขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/06/2560