ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2560 โดยมีพลเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/04/2560