การฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

             นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และมีการประชุมสัญจรในกลุ่ม Young Smart Farmer ในวันนี้ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมในการอบรมใครครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านหัวหนอง รวมทั้ง มีตัวแทนจาก ศูนย์ ศพก.ในอำเภอบรบือและ อบต. ส่วนในภาคบ่ายได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากนายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้กำลังใจกับ Young Smart Farmer ทุกท่าน ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬามหาสนุก ณ ศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช บ้านโนนสำราญ หมู่.7 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

วิเศษ  สิทธิเสือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 14/02/2561