เกษตรจังหวัดยโสธร พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และมอบนโยบายการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

      วันที่  26  เมษายน  2560  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และมอบนโยบายการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้สามารถ อกม. มีความรู้ความเข้าใจในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยมีทีม Future DOAE ของจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560